ОФЕРТА ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ

Дана Оферта договору приєднання (надалі за текстом «Договір») є договором приєднання для суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) та фізичних осіб-споживачів, що визначає зобов’язання при здійснення дій спрямованих на набуття Подарункових сертифікатів, використання Подарункових сертифікатів та/або активації Подарункових сертифікатів.

Договір розміщено на веб-сайті ФОП Барбуль Катерина Олександрівна (ІНН  3132214346) у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до ФОП або суб’єкта господарювання, що надає відповідні послуги на підставі договору комерційної концесії, укладеного з ФОП Барбуль К.О. для отримання, використання та/або активації Подарункових сертифікатів через веб-сайт.

Суб’єкт господарювання або фізична особа-споживач, що звертається до ФОП Барбуль Катерина Олександрівна (ІНН  3132214346) або суб’єкта господарювання, що проводить діяльність передбачену умовами даного Договору на підставі договору комерційної концесії, укладеного з ФОП Барбуль К.О. для набуття Подарункових сертифікатів, їх використання та/або активації, заявляє про повне і належне ознайомленні із умовами Договору, заявляє про прийнятність умов Договору та погоджується і приєднується до умов цього Договору.

 1. ТЕРМІНОЛОГІЯ ДОГОВОРУ

1.1 «Продавець» – ФОП Барбуль К.О., яке зареєстроване та діє згідно законодавства України, 49106, м.Дніпро, наб.Перемоги 130, к.7, кв.12, тел. +38 099 455 33 37, http://www.podarok.ua/, або суб’єкт господарювання, що проводить діяльність передбачену умовами даного Договору на підставі договору комерційної концесії, укладеного з ФОП Барбуль К.О.

1.2. «Покупець» – суб’єкт господарювання або фізична особа-споживач, що володіє необхідним і достатнім обсягом правосуб’єктності (правоздатності та дієздатності), та яка на законних підставах та з метою, яка не порушує вимог чинного законодавства України, звертається до Продавця, і відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, в цілому та безумовно приєднується до умов даного Договору.

1.3. «Отримувач» – особа, яка володіє Подарунковим сертифікатом.

1.4. «Провайдер» – суб’єкт господарювання, що на підставі договору із Продавцем: (І) надав Продавцю право вимоги з споживання послуг, (ІІ) надав Продавцю право відступу на користь третіх осіб права вимоги з споживання послуг та (ІІІ) безпосередньо надає послуги в обмін на активовані Подарункові сертифікати.

1.5. «Подарунковий сертифікат», «Сертифікат» – матеріальний носій з індивідуальним порядковим номером, що підтверджує, в межах його номіналу: (І) право на активацію Сертифікату та (ІІ) після активації Подарункового сертифікату – набуте Отримувачем право вимоги за погодженим враженням (послугою).

1.6. «Номінал Подарункового сертифікату» – номінальна вартість Сертифікату, яка визначає граничний розмір вартості права вимоги, щодо якої може бути активовано Сертифікат. Номінал Подарункового сертифікату визначається за сумою коштів, сплачених Продавцю в рахунок набуття права вимоги.

1.7. «Вартість права вимоги» – ціна набуття Отримувачем права вимоги за відповідним видом вражень, вартість та зміст визначено та/або буде визначено Продавцем на веб-сайті.

1.8. «Строк дії Подарункового сертифікату» – строк, протягом якого Отримувач має право на активацію Сертифікату, який визначено у комплектні упакування Подарункового сертифікату.

1.9. «Право вимоги» – право Отримувача, за активованим Подарунковим сертифікатом, вимагати надання Провайдером послуги, зміст якої було погоджено між Продавцем та Отримувачем при активації Подарункового сертифікату.

1.10. «Активація Подарункового сертифікату» – погодження асортименту права вимоги (виду вражень), шляхом вчинення Отримувачем та Продавцем повного обсягу зустрічних дій, визначених у п. 9.1., п. 9.2., п. 9.2.1. Договору, за результатами яких, Отримувач набуває право вимоги за Подарунковим сертифікатом і Сертифікат є активованим.

1.11. «Веб-сайт» – сукупність веб-сторінок, які об’єднанні розміщені в мережі Інтернет за адресою: http://www.podarok.dp.ua/.

1.12. «Точка продажу» – об’єкт стаціонарної роздрібної торгівлі, розміщений у відокремленій будівлі, приміщенні або площах приміщення, у яких комерційний агент або Продавець провадять підприємницьку діяльність. Адреси та режим роботи точок продажу визначено на веб-сайті.

1.13. «Комерційний агент» – фізична особа-підприємець, яка від імені та в інтересах Продавця здійснює реалізацію Подарункових сертифікатів.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах визначених Договором, Продавець зобов‘язується передати у власність Покупця Подарункові сертифікати, а Покупець зобов’язується оплатити Подарункові сертифікати та прийняти Подарункові сертифікати у власність, у відповідності до умов цього Договору.

2.1.1. Подарункові сертифікати за Договором реалізуються на сайті або у точці продажу.

2.2. Ціна Подарункових сертифікатів визначається номіналом Подарункових сертифікатів.

2.3. Продавець гарантує, що право вимоги щодо якого може бути здійснена активація Подарункових сертифікатів належить та/або буде належати йому у майбутньому на праві власності, не перебуває та не перебуватиме під забороною відчуження, арештом, не є та не буде предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь- якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є та не буде предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

 1. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ

3.1. Замовлення на придбання Подарункових сертифікатів (або надалі за текстом «Замовлення»), що надане Покупцем за телефонними номерами та/або електронною поштою, які розміщені на веб-сайті та/або надане програмними засобами веб-сайту – є обов‘язковим для Продавця.

3.2. Продавець, від дня отримання Замовлення, формує Пропозицію з придбання  Подарункових сертифікатів (або надалі за текстом «Пропозиція»), згідно умов Замовлення та направляє її Покупцю за електронною поштою Покупця та/або надає її Покупцю програмними засобами веб-сайту. Направлення та/або надання Пропозиції, здійснюється згідно даних наданих особою, яка склала Замовлення.

3.2.1. Пропозиція має містити:

– прізвище та ім’я Покупця;

– дату формування Пропозиції;

– номінал, одиниця виміру, ціна за одиницю Подарункових сертифікатів;

– умови передачі Подарункових сертифікатів;

– вартість забезпечення транспортування та доставки Подарункових сертифікатів у обрані Покупцем строки, якщо Покупець обрав умови передачі Сертифікатів згідно п. 4.2.2. Договору.

3.2.2. Під час формування Пропозиції, Продавець має право засобами телефонного зв’язку та/або електронної пошти, деталізувати вимоги до партії Подарункових сертифікатів із особою, що склала Замовлення.

3.3. Пропозиція є дійсною протягом 3 (трьох) календарних днів від дня її формування, якщо інший строку дії, прямо не визначений у ній.

3.4. Покупець, протягом строку дії Пропозиції, ухвалює: (І) рішення про придбання Подарункових сертифікатів, або (ІІ) рішення про відмову від придбання Подарункових сертифікатів.

3.5. У випадку повідомлення Продавця про ухвалене Покупцем рішення з придбання Подарункових сертифікатів, Продавець формує Подарункових сертифікатів до передачі, а Покупець здійснює оплату та приймання Подарункових сертифікатів.

 1. СТРОКИ ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ ПРИ ЇХ ЗАМОВЛЕННІ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ

4.1. Передача партії Подарункових сертифікатів згідно Замовлень оформлених в порядку Розділу 3 Договору, здійснюється Продавцем в наступні строки:

4.1.1. У випадку передачі Подарункових сертифікатів на умовах п. 4.2.1. Договору, Продавець здійснює передачу Подарункових на наступний день від дня отримання Покупцем рішення про придбання Подарункових сертифікатів.

4.1.2. У випадку передачі Подарункових сертифікатів на умовах п. 4.2.2. Договору, Продавець здійснює передачу партії Подарункових протягом строків визначених на веб-сайті та згідно погодженого часу.

4.1.1. Приймання Покупцем Подарункових сертифікатів допускається виключно після оплати їх вартості та оплати вартості забезпечення їх транспортування і доставки, за умови передачі Сертифікатів на умовах п. 4.2.2. Договору.

4.2. Передача Подарункових сертифікатів здійснюється силами Продавця на умовах:

4.2.1. особистого прийняття Покупцем Подарункових сертифікатів, або

4.2.2. направлення Подарункових сертифікатів Покупцю через організацію, яка забезпечує транспортування та доставку Сертифікатів (кур’єрська служба, перевізник, пошта, тощо), яку обирає Продавець, та за адресою визначеною особою, що склала Замовлення.

4.3. У випадку передачі Подарункових сертифікатів на умовах, визначених п. 4.2.1. Договору, право власності на Сертифікати та ризик випадкового пошкодження, знищення та/або фактичної втрати Сертифікатів, переходить від Продавця до Покупця з моменту передачі Подарункових сертифікатів Покупцю.

4.4. У випадку передачі Подарункових сертифікатів на умовах, визначених п. 4.2.2. Договору, право власності на Сертифікати та ризик випадкового пошкодження, знищення та/або фактичної втрати Сертифікатів, переходить від Продавця до Покупця з моменту передачі Подарункових сертифікатів організації, яка забезпечує транспортування та доставку Сертифікатів (кур’єрська служба, перевізник, пошта, тощо). Зобов’язання Продавця з передачі Подарункових сертифікатів на користь Покупця, в такому разі, є виконаними з моменту отримання організацією, яка забезпечує перевезення та доставку Сертифікатів (кур’єрська служба, перевізник, пошта, тощо).

4.5. Покупець, за рахунок власних засобів та грошових коштів приймає Подарункові сертифікати за адресою, визначеною п. 4.2.1 Договору або адресою визначеною у Замовленні, за умови направлення Сертифікатів в порядку п. 4.2.2. Договору.

 1. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ СЕРТИФІКАТІВ

5.1. Передача-приймання Подарункових сертифікатів оформлюється видатковою накладною або квитанцією (надалі за текстом «товарний документ»), що формуються Продавцем або комерційним агентом.

5.2. Покупець, в момент отримання товарного документу, за умови відповідності Подарункових сертифікатів умовам замовлень за необхідності зобов’язаний підписати екземпляр товарного документу, що належний Продавцю або комерційному агенту.

5.3. У випадку виявлення явних недоліків у кількості та номіналах Подарункових сертифікатів, Покупець, в момент отримання товарного документу, має право відмовитись від приймання Подарункових сертифікатів та надати Продавцю (комерційному агенту) повідомлення про недоліки, що виключають приймання Сертифікатів. У повідомленні про недоліки, що виключають приймання Сертифікатів, Покупець зобов’язується вказати:

– дату та місце складання повідомлення;

– прізвище, ім’я, по-батькові особи, яка склала повідомлення;

– недоліки, що виключають підписання товарних документів.

5.4. Продавець (комерційний агент), протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів від дня отримання повідомлення про недоліки, що виключають підписання товарних документів, зобов’язується усунути обґрунтовані та визначені Покупцем недоліки. Передача-приймання Подарункових сертифікатів, за результатами усунення недоліків, здійснюється у загальному поряду, визначеному п. 5.1.- п. 5.3. Договору.

5.5. У випадку не прийняття Подарункових сертифікатів (не підписання екземпляру товарного документа Продавця) та не повідомлення Продавця (комерційного агента) про недоліки, що виключають приймання Сертифікатів протягом строку визначеного п. 5.4. Договору, Подарункові сертифікати є прийнятими у належній кількості та належного номіналу Покупцем, у зв’язку з чим Покупець визнає належність та повноту даних визначених у товарних документах, належність виконання зобов’язань Продавця за Договором.

5.6. У випадку безпідставного неприймання Покупцем Подарункових сертифікатів, Продавець має право односторонньо скласти Акт про не приймання Подарункових сертифікатів (надалі за текстом «Акт про не приймання»). Акт про неприймання складається працівниками Продавця у кількості не менше 2 (двох) осіб та виключно щодо фіксації факту не приймання Подарункових сертифікатів. Акт про не приймання має містити:

– дату, місце та час складення Акт про не приймання;

– прізвище, ім’я, по-батькові, посади осіб, що склали Акт про не приймання;

– відомості про кількість не прийнятих Подарункових сертифікатів;

– відомості про Покупця, яким не прийнято Подарункові сертифікати;

– інші необхідні дані, що визначені Продавцем.

5.7. Передача Подарункових сертифікатів Покупцеві частинами (зокрема у кількості меншій ніж зазначено в оплаченій Покупцем Пропозиції з придбання Подарункових сертифікатів) – не допускається.

5.5. Передача Подарункових сертифікатів здійснюється після підрахунку Покупцем кількості Подарункових сертифікатів.

 1. ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ У ТОЧКАХ ПРОДАЖУ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ

6.1. Покупець має право замовити, оплатити та отримати Подарункові сертифікати у точці продажу, шляхом безпосереднього звернення до комерційного агента або Продавця протягом режиму роботи відповідної точки продажу.

6.2. Передача-приймання Подарункових сертифікатів у точці продажу здійснюється в порядку Розділу 5 Договору.

 1. ЦІНА ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ

7.1. Ціна Подарункових сертифікатів визначається номіналом Подарункових сертифікатів. Ціна Подарункових сертифікатів формується з огляду на вартість права вимоги. Сплата ціни Подарункових сертифікатів є оплатою в рахунок набуття права вимоги, та не є завдатком.

 1. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ

8.1. В рахунок передачі Подарункових сертифікатів, якщо інше прямо не погоджено з Продавцем, Покупець сплачує на користь Продавця або комерційного агента грошові кошти за кожну одиницю Подарункового сертифікату у наступному порядку:

8.1.1. Оплата вартості Подарункових сертифікатів в розмірі 100 % від загальної суми ціни Подарункових сертифікатів здійснюється шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на рахунок Продавця чи комерційного агента, або

8.1.2. шляхом готівкового розрахунку з комерційним агентом.

8.2. Розрахунки здійснюються у національній валюті України – гривні за реквізитами Продавця або комерційного агента, які визначені на веб-сайті або у точках продажу.

8.3. Допустимі форми розрахунків за Подарунковими сертифікатами визначені на веб-сайті.

 1. ПОРЯДОК АКТИВАЦІЇ ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОДАРУНКОВОГО СЕРТИФІКАТУ ПОРЯДОК АКТИВАЦІЇ ПОДАРУНКОВОГО СЕРТИФІКАТУ:

9.1. Отримувач, в період дії Сертифікату, зобов‘язується звернутися безпосередньо до Продавця з повідомленням про обране 1 (одне) враження, вартість права вимоги за яким не перевищує номінал Подарункового сертифікату, щодо якого Утримувач має намір активувати Сертифікат.

В такому повідомленні Отримувач, крім найменування обраного враження також зазначає:

– індивідуальний порядковий номер Подарункового сертифікату;

– власне прізвище, імя по-батькові;

– власний телефонний номер стільникового засобу зв’язку;

– бажаний строк отримання враження.

Повідомлення надається Продавцю за телефонними номерами, які розміщені на веб-сайті, та/або через програмні засоби веб-сайту. Таке повідомлення може бути здійснено щоденно в період часу з 09 год. 00хв. до 18 год. 00 хв.

9.2. Продавець, погоджує (бронює) із Провайдером час та місце споживання обраної Отримувачем послуги, та за номером телефону стільникового мобільного зв’язку, вказаного Отримувачем, направляє sms-повідомлення активації Подарункового сертифікату.

9.2.1. Послуги, які можуть залежати від пори року, погодних умов та інших об’єктивних факторів які впливають на можливість та/або якість їх надання, погоджуються (бронюються) у сприятливий день. У випадку зміни погодних умов та інших об’єктивних факторів які впливають на можливість та/або якість надання послуг у погоджений (заброньований) день, визначається інший найближчий сприятливий день для надання послуг.

9.3. Для споживання послуги (отримання враження), Отримувач зобов’язаний надати Провайдеру Подарунковий сертифікат та прибути у час і місце отримання враження, яке погоджується Провайдером.

9.4. Отримувач має право змінити обране враження (послугу) при активації Подарункового сертифікату та/або після активації Подарункового сертифікату, та/або дату обраного враження (послуги), але не більше 3 (трьох) разів попередньо повідомивши Продавця про таку зміну та не пізніше ніж за 72 (сімдесят дві) години або в інший раніше обумовлений термін.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОДАРУНКОВОГО СЕРТИФІКАТУ:

9.5. Продавець не відповідає за якість послуг (вражень), що були надані (надаються) Провайдером з використанням Подарункового сертифікату. Приймання, розгляд та/або задоволення скарг, претензій, вимог за послугами (враженнями), спожитих із використанням Подарункового сертифікату, здійснюється Провайдером у загальному порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством. За зверненням Покупця та/або Отримувача, Продавець надає інформацію про реквізити Провайдера, що надав послугу (враження).

9.6. Отримувач не може активувати Подарунковий сертифікат щодо більше 1 (одного) виду вражень (послуг) в межах номіналу Сертифікату. Подарунковий сертифікат не використаний частково. Номінал Подарункового сертифікату не підлягає поділу.

Подарунковий сертифікат не підлягає частковому обміну на послуги (враження) Провайдера.

Подарунковий сертифікат не може бути використано щодо інших послуг (вражень), окрім відповідного виду враження (послуги), щодо якої здійснюється та/або здійснена активація Подарункового сертифікату.

9.7. Провайдери самостійно визначають умови надання вражень (послуг) і несуть перед Отримувачами відповідальність за якість наданих вражень (послуг).

9.8. Покупець має право передати Подарункові сертифікати третім особам без окремого погодження такої передачі із Продавцем. У випадку передачі Подарункових сертифікатів на користь третіх осіб, Покупець зобов’язаний надати повну інформацію про умови використання та активації Подарункових сертифікатів, згідно умов цього Договору та самостійно відповідає за їх дотримання.

9.9. Подарунковий сертифікат не підлягає обміну на грошові кошти. Подарунковий сертифікат та кошти, сплачені в рахунок оплати його вартості, не підлягають поверненню.

9.10. Отримувач має право активувати за відповідним Подарунковим сертифікатом та спожити враження (послугу) виключно один раз, виключно у одного Провайдера та виключно щодо 1 (одного) обраного виду враження (послуги), за якою було активовано такий Сертифікат.

9.11. Подарункові сертифікати діють протягом строку дії Подарункових сертифікатів, зазначеного у Сертифікаті. Останнім днем строку дії відповідного Подарункового сертифікату є дата, вказана у Сертифікаті. Після закінчення строку дії Подарункового сертифікату, Подарунковий сертифікат втрачає свою дійсність, а його Отримувач – втрачає право на активацію Сертифікату та набуття права вимоги. Номінал Подарункового сертифікату його Отримувачу та/або Покупцю не відшкодовується (не повертається).

9.12. Покупець або Отримувач зобов’язується активувати (використати) Подарунковий сертифікат протягом строку дії Сертифікату.

9.13. Подарунковий сертифікат не може бути використаний на інших умовах, ніж ті, що визначені Договором.

9.14. Факт активації Подарункового сертифікату та/або його використання Отримувачем є достатнім та належним підтвердженням того, що Отримувач Сертифікату ознайомлений з умовами активації та використання Подарункового сертифікату, умовами Договору та повністю і безумовно з ними погоджується.

9.15. Продавець приймає та розглядає скарги, вимоги, претензії щодо невиконання та/або неналежного виконання Продавцем зобов’язань за Договором за телефонними номерами та/або електронною поштою, які розміщені на веб-сайті, а також безпосередньо за адресою торгових точок, що визначені на веб-сайті.

9.16. Продавець гарантує надання Провайдером вражень, Подарункового сертифікату.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Продавець несе відповідальність, визначену чинним в Україні законодавством.

10.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Продавець звільняється від визначеної чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо він доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі.

11.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміється непереборна сила.

11.2.1. Під непереборною силою у цьому Договорі події зовнішнього щодо Продавця характеру, які виникають без вини Продавця, поза його волею або всупереч волі чи бажанню Продавця, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

11.3. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим, але не більше трьох місяців.

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів.

12.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у суді за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, згідно норм матеріального права України.

 1. ДІЯ ДОГОВОРУ

13.1. Цей Договір діє з моменту його опублікування на веб-сайті і є безстроковим, але ФОП Барбуль К.О. має право припинити дію Договору, залишаючись при цьому відповідальним за Подарунковими сертифікатами, строк дії яких не закінчено на момент припинення дії Договору.Відповідальність передбачена даним пунктом щодо Подарункових сертифікатів строк дії яких не закінчено на момент припинення дії даного Договору, стосується в тому числі і суб’єктів господарювання, які проводять діяльність передбачену умовами даного Договору, укладеного з ФОП  Барбуль К.О.,

13.1.1. Зобов’язання Продавця за Договором не припиняються та не можуть бути припинені, відносно Подарункових сертифікатів, строк дії яких не закінчено.

13.2. Припинення дії Договору та повідомлення про припинення дії Договору, здійснюється шляхом публікування Продавцем таких даних на веб-сайті, не раніше ніж за 3 (три) календарних дні до моменту припинення дії Договору. Договір є припиненим з дати, визначеної у повідомлення про припинення дії Договору.

13.3. Зміни у цей Договір, а також зміни до видів, обсягу та вартості вражень (послуг), можуть бути внесені ФОП Барбуль К.О., в тому числі і у випадках:

– зміни для Продавця вартості послуг Провайдерів та/або інших умов договору із Провайдерами;

– зміни обсягу послуг, які надаються Провайдерами;

– зміни кількості Провайдерів, у яких Продавець набуває права вимоги;

– ухвалення Продавцем рішення про вдосконалення умов Договору.

Зміни та повідомлення Покупців та/або Отримувачів про такі зміни, здійснюється шляхом їх публікації на веб-сайті, через внесення змін відносно даних про враження (послуги) на веб-сайті, та/або через внесення змін до змісту Договору та/або шляхом викладення Договору у новій редакції.

У випадку внесення змін до вартості права вимоги, Продавець здійснює активацію Подарункового сертифікату за новими цінами виключно щодо Сертифікатів, які було оплачено Продавцю після дня запровадження нових цін.

Вартість права вимоги за Сертифікатами, які було оплачено Продавцю до дня запровадження нових цін, визначається згідно вартості права вимоги, яка діяла на момент фактичної оплати таких Сертифікатів Продавцю.

13.3.1. Зміни, що визначені у п. 13.3.Договору, вступають в дію через 3 (три) календарні дні з моменту їх публікування на веб-сайті, якщо більший строк набрання змінами дії прямо не визначений при їх публікації. Зміни до Договору визнаються та приймаються, шляхом здійснення дій спрямованих на отримання Подарункового сертифікату, використання та/або активації Подарункового сертифікату.

13.4. Покупець має право відмовитись від змін, що визначені п. 13.3.Договору. У випадку, якщо Покупець не приймає зміни до умов Договору, видів, обсягу та вартості вражень (послуг), Покупець зобов’язується направити Продавцю повідомлення про відмову від приєднання до змін до Договору.

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

14.1. Персональними даними для цілей цього Договору розуміються відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, зокрема: ім’я, прізвище та по-батькові, контактні дані (адреса, телефон, електронна пошта), дата народження, сімейний та майновий стан, біографічні дані, освіта, професія та інші дані про особу, які були отримані Продавцем у зв’язку з виконанням цього Договору (або надалі за текстом – «персональні дані»).

14.2. Продавець зобов’язується обробляти (в тому числі, використовувати, зберігати, систематизувати, накопичувати, тощо) (надалі за текстом – «обробка») персональні дані виключно з метою виконання своїх зобов’язань, що випливають з цього Договору, з метою активації Подарункових сертифікатів та/або з метою реалізації будь-яких дій, що вимагаються відповідно до Договору та/або вимог чинного законодавства України.

14.3. Продавець зобов’язується здійснювати обробку персональних даних у відповідності з вимогами щодо обробки персональних даних, встановлених чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».

14.4. Покупець та/або Отримувач уповноважує Продавця на передачу персональних даних Провайдеру та/або будь-яким третім особам, якщо це необхідно для виконання Продавцем своїх зобов’язань за цим Договором, поживання Отримувачем послуги (враження), за умови, що така третя особа-одержувач зобов’язується здійснювати обробку персональних даних на тих самих умовах, що визначені у цьому розділі, та відповідно до чинного законодавства України.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Продавець несе повну відповідальність за правильність вказаних ним у цьому Договорів реквізитів та зобов’язується своєчасно інформувати про їх зміну.

15.2. Приєднанням до цього Договору, в тому числі шляхом вчинення дій, що свідчать про прийняття (акцепт) цієї оферти (зокрема, у разі придбання та/або використання Подарункових сертифікатів), особа надає свою згоду на отримання рекламних повідомлень, анонсів та пропозицій Продавця будь-яким способом, в тому числі шляхом їх направлення на електронну адресу та мобільний телефон, зокрема у вигляді SMS-повідомлень та повідомлень у месенджерах та соціальних мережах.

15.3. Повідомлення, щодо яких Договором прямо передбачена можливість їх направлення по електронній пошті або програмними засобами веб-сайту є дійсними і приймаються до уваги, якщо вони здійснені в такий спосіб. Такі повідомлення, не потребують електронного цифрового підпису і приймаються як належні.

15.4. Продавець має право вимагати у Покупця та/або Отримувача додаткового письмового свідчення укладення даного Договору та виконання зобов’язань за Договором. Покупець зобов’язується надати документ, що визначений даним пунктом Договору, протягом 3 (трьох) робочих днів, від дня звернення Продавця.

 1. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ФОП Барбуль К.О.

Юридична адреса: 49106, м.Дніпро, наб.Перемоги 130, к.7, кв.12

ІНН 3132214346

Барбуль К.О.________________________________